เซเชลส์เริ่มระบุเจ้าของทรัพย์สินต่างชาติเพื่อเตรียมภาษีใหม่

เซเชลส์เริ่มระบุเจ้าของทรัพย์สินต่างชาติเพื่อเตรียมภาษีใหม่

( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ฝ่ายทะเบียนเซเชลส์ได้เริ่มทบทวนเพื่อระบุทรัพย์สินของต่างชาติในประเทศเกาะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการภาษีใหม่ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีนีเวนดี้ ปิแอร์ นายทะเบียนของแผนก ตระหนักดีว่านี่เป็นการออกกำลังกายที่ท้าทาย “เนื่องจากเราจะต้องครอบคลุมเจ้าของทั้งหมดรวมถึงเจ้าของใหม่ด้วย”ปิแอร์กล่าวว่าระบบใหม่ได้รับการออกแบบ “เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่กำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเซเชลส์ ด้วยวิธีนี้ เราจะสามารถแยกแยะชาวต่างชาติจาก

พลเมืองเมื่อมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้”

ภาษีทรัพย์สินจะนำไปใช้กับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของสถานที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยวแล้ว รวมถึงธุรกิจในเซเชลส์ ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะ 115 เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก นอกจากนี้ยังใช้กับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอนาคตโดยชาวต่างชาติ 

แนวคิดเรื่องภาษีทรัพย์สินใหม่ได้รับการยกขึ้นในที่อยู่งบประมาณปี 2560 โดย Peter Larose รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังจากความกังวลจากสมาชิกรัฐสภา

ภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีที่ประเมินจากอสังหาริมทรัพย์และมักจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สิน ทรัพย์สินสามารถจำแนกได้เป็น ที่ดิน อาคาร หรือส่วนปรับปรุงอื่น ๆ ของอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

อัตราภาษีจะเป็นร้อยละ 0.25 ของมูลค่าทรัพย์สิน

รายได้ที่รวบรวมได้จะนำไปลงทุนในภาคการศึกษา สุขภาพ และการขนส่ง ตลอดจนการสร้างบ้าน รัฐบาลคาดว่าจะสร้างบ้าน 25 หลังใน 25 เขตทุกปี

Marcus Elizabeth จากกระทรวงการคลัง การค้า และการวางแผนเศรษฐกิจกล่าวว่า “กระทรวงการคลัง กระทรวงที่อยู่อาศัยยังคงอยู่ในความคืบหน้าในการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับกรมกฎหมายเพื่อดำเนินการตามระบบภาษีใหม่”

เอลิซาเบธกล่าวเสริมว่า “รูปแบบในการสรุปกฎหมายนี้จำเป็นต้องให้ความสนใจสูงสุดในแง่ของขนาดและความซับซ้อน ดังนั้นเราจึงต้องการให้แน่ใจว่าเรามีกฎหมายที่ดี”

คณะกรรมการสรรพากรเซเชลส์คาดว่าจะเก็บภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของต่างชาติตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี

credit : avgjoeblogger.com lesrained.com vindsneakerkoopnl.com jpcoachbagsoutletshops.com Fad-Store.com syazwansarawak.com InfoTwitter.com alor-nishan.com http://paulojorgeoliveira.com/ bravurastyle.com